Vytisknout celou knihuVytisknout celou knihu

MoodleMoot.cz 2014

<span class="multilang" lang="cs">Úvodní informace</span> <span class="multilang" lang="en">Introduction</span>

<span class="multilang" lang="cs">Informace o konferenci </span><span class="multilang" lang="en">Moot Information</span>

Stránky: MoodleMoot2014
Kurz: MoodleMoot2014
Kniha: MoodleMoot.cz 2014
Vytiskl(a):
Datum: Úterý, 26. březen 2019, 12.02

Obsah

Úvodní informace

Oficiální Certifikovaný Moodle Partner pro Českou republiku, společnost PragoData Consulting, s.r.o.,
ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Metropolitní univerzitou Praha, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, VŠB-TU Ostrava, VUT v Brně a EUNIS-CZ
pořádají třetí ročník mezinárodní konference

MoodleMoot.cz 2014

mšmt


Záštitu nad konferencí přijalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a rektor České zemědělské univerzity v Praze, prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

termínDatum konání: 24. – 25. 6. 2014 (registrace od 8:30, začátek programu v 9:30)
místoMísto konání: Česká zemědělská univerzita Praha, Kamýcká 1221, 165 00 Praha-Praha-Suchdol

wwwhttp://moodlemoot.cz

Dílny konané v rámci konference budou probíhat 23. 6. 2014

timeqr code venueqr code

Motto a témata

Motto konference:

Moodle stokrát jinak aneb jak na efektivní vzdělávání

téma Témata konference:

Na konferenci budou prezentovány plenární zvané přednášky předních odborníků a přijaté příspěvky. Součástí konference budou i prezentace zajímavých e-learningových kurzů.

Program konference

plánPříspěvky Contributions

Program konference včetně odkazů na příspěvky Conference Program

Zahájení Konec Program 24.6.2014
 ČZU  posluchárna TI - dopoledne, plenární sekce konference
 
8:30 9:30 Registrace
9:30 9:50 Zahájení konference, úvodní slova
9:40 9:50 Martin Dougiamas
9:50 10:05 Petr Vyhnánek
     E-learning na MUP
10:05 10:25 David Mudrák
    Moodleleaks - novinky ze zákulisí vývoje Moodle
10:25 10:55 Marek Kocan
    Osamocený Moodle nestačí
10:55 11:25 Přestávka 
11:25 11:55 David Mudrák
    Údržba vlastní distribuce Moodle
11:55 12:10 Marek Kocan
    MojeID a Moodle
12:10 12:40 Bohumil Havel
    Budeme si hrát nebo se učit? Obojí!
12:40 14:00 Polední přestávka
Sekce 1 -  ČZU  posluchárna TI - odpoledne
14:00 14:20 Zuzana Horváthová,  Josef Abrhám
    E-learning jako jeden z předpokladů na zlepšení vztahu studenta ke studiu
14:20 14:50 Martin Komenda, Čestmír Štuka, Martin Vejražka, Patricia Martinková, Jan Trnka
    Moderní trendy v problematice testování
14:50 15:20 Miroslav Babinský
  Didaktické testy a ich vyhodnotenie v Moodle
15:20 15:50 Přestávka 
15:50 16:10 Tomáš Langer
    Evidence hodnocení studentů aneb jak nepočítat se vším
16:10 16:30 Václav Friedrich, Pavel Hradecký
    Výuka statistiky v Moodle - zkušenosti a možnosti
16:30 16:50 Jakub Trojan, Jan Trávníček
    Nástroje umožňující kolaborativní práci v LMS Moodle a jejich adaptace v univerzitním prostředí
16:50 17:10 Jan Trávníček, Jakub Trojan
    E-learning bez pozlátka: překážky a neporozumění
17:30 17:50 Feberová Jitka 
    Moodle na UK
Sekce 2 - odpoledne
14:00 14:20 Radka Juříčková, Gabriela Chudašová
    Role motivace při optimalizaci výuky cizích jazyků prostřednictvím e-learningových forem výuky
14:20 14:40 Linda Pospíšilová
    Mahoodle a Mahara jako osobní učební prostředí každého z nás
14:40 15:00 Pavel Brebera, Linda Pospíšilová
    Digitální odznaky jako organizační princip kurzu v LMS Moodle
15:00 15:20 Jan Meca
    Internetová škola
15:20 15:45 Přestávka 
15:45 16:15 Nina Hrtoňová, Pavel Krejčí, Václav Lorenc, Tamara Váňová, Anna Winklerová
    Nestandardní moduly pro LMS Moodle
16:15 16:35 David Pačes
    LMS Moodle jako celoškolský e-learningový systém na VUT v Brně - osmileté zkušenosti
16:35 16:55 Jiří  Pazourek
    Jak se daří výuce chemie v Moodle
16:55 17:15 Jiří  Pazourek
    Zápočtové a zkouškové testy v Moodle v reálném čase
17:15 17:45 Klára Císařová, Igor Kopetschke
    Advanced Learning Space a jeho nové možnosti
19:00 Společenský večer konference MoodleMoot.cz
Zahájení Konec Program 25.6.2014
 ČZU  posluchárna TI - dopoledne, plenární sekce konference
9:00 9:20 Tomáš Kotouč
    Propojení Moodle a informačního systému studijní agendy IS/STAG
9:20 9:50 Igor Kopetschke, Klára Císařová
  Moodle to sluší v partě i na mobilních platformách
9:50 10:10 Mária Burianová, Milan Turčáni
    LMS Moodle - nástroj na podporu zvyšovania kvality vzdelávania
10:10 10:30 Irena Reimannová
    Modul Workshop ve výuce akademického psaní v anglickém jazyce
10:30 11:00 Přestávka
11:00 11:20 Lilla Koreňová
  Blended learning v ďaľšom vzdelávaní učiteľov matematiky a študentov učitelského štúdia FMFI UK v Bratislave
11:20 11:40 Bohumír Fiala
    Účastníci online vzdělávání z pohledu typologie Ned Hermana
11:40 12:00 Petr Sudický, Libor Juhaňák, Lenka Beláňová, Filip Benčo
    Galerie FF MU: Modul pro správu a prezentaci obrazových a video materiálů v kurzech
12:00 12:10 Závěr konference

Místo konference

Jak se dostanete na místo konference?

Workshopy konference

Tradiční součástí konference MoodleMoot.cz jsou vzdělávací akce určené pro zájemce o Moodle nejen z řad učitelů. 
Workshopy/dílny jsou akreditovány MŠMT v rámci vzdělávacího programu pro systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přehled workshopů:

BYOD

Workshopy proběhnou v počítačové učebně.

Učebny jsou pokryty WiFi a účastní si může přinést vlastní zařízení (BYOD).

Na workshopech mohli účastníci získat certifikát, jehož platnost lze ověřit!


Časy workshopů

Workshop Zahájení Konec Místo
A - LMS Moodle 2.7 pro administrátory začátečníky

23. 6.

14:00

17:30

ČZU

PEF/C12

U2 - LMS Moodle 2.7 pro pokročilé učitele

23. 6.

10:00

13:30

ČZU

PEF/C11

U3 - Efektivní využití zpětnovazebních prvků v LMS Moodle

23. 6.

14:00

17:30

ČZU

PEF/C11

A - LMS Moodle 2.7 pro administrátory začátečníky

25. 6.

13:00

16:30 MUP

Místa workshopů

czuČeská zemědělská univerzita Praha, Kamýcká 1068, 165 00 Praha-Praha-Suchdol

Jak se tam dostanete:

MUMetropolitní univerzita Praha, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 - Jarov

Jak se tam dostanete:

Termíny

důležitéDůležitá data:

Odeslání příspěvku k recenznímu řízení (nový termín!)

21. dubna 2104

Oznámení o přijetí příspěvku do sborníku

11. května 2014

Termín pro včasnou registraci

11. května 2014

Odeslání finálních tiskových verzí

25. května 2014

Konání konference

24. a 25. června 2014

Dílny konané v rámci konference

23. června 2014

 

Poplatky

 peníze  Přejít na registraci

Včasné vložné do
11. května 2014
Vložné
Měna EUR
zahraniční
účastníci
EUR
zahraniční
účastníci
Základní vložné 1 490 Kč 70 EUR  2 100 Kč 100 EUR
Studenti *) 290 Kč 14 EUR  390 Kč 18 EUR
Dílny/kurzy pro pedagogy, základní vložné **) 1 490 Kč 70 EUR 1 900 Kč 90 EUR
Dílna/kurz pro administrátory, základní vložné **) 2 190 Kč 95 EUR 2 450 Kč 110 EUR
Dílny/kurzy pro pedagogy, studenti ***) 1 250 Kč 60 EUR 1 700 Kč 80 EUR 
Dílna/kurz pro administrátory, studenti ***) 2 000 Kč 90 EUR 2 380 Kč 105 EUR 

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Poplatek ve výši „včasného vložného“ je podmíněn registrací a platbou připsanou na účet do konce termínu včasného vložného.

Vložné zahrnuje účast na přednáškách a prezentacích obou dnů konference, tištěný sborník abstraktů, drobné občerstvení v průběhu konference a účast na společenském večeru.

(*) Studentské vložné zahrnuje účast na přednáškách a prezentacích konference a tištěný sborník abstraktů.

(**) Účast na dílnách je oddělená akce. Vložné na dílny nezahrnuje účast na konferenci.

(***) Studentské vložné na dílnách jako oddělené akci

Ubytování

Každý účastník konference si ubytování zajišťuje a hradí sám.

Pro registrované účastníky konference je za zvýhodněnou cenu předběžně rezervováno několik pokojů na Kolejích ČZU. Pokoje jsou předběžně rezervovány na kolejích JIH, BCD, EFG .

Ubytování si účastníci objednávají na tel. čísle tel. 224383373 - pí Jitka Šornová, mail: sornova@kam.czu.cz nebo přímo na recepci kolejí, heslo pro objednávku je "MoodleMoot" .

Upozorňujeme zájemce o ubytování, že kapacita ubytování je omezena. Doporučujeme si ubytování rezervovat s časovým předstihem. Ceny ubytování jsou uvedeny včetně DPH a jsou bez snídaně! Účastníkům bude poskytnuta skupinová sleva podle ceníku.

Parkování u koleji je k dispozici zdarma v regulovaných zónách.

Plán

Klikněte na odkaz CZUPlanArealu2013_koleje.pdf pro zobrazení souboru.

Odznaky

Účastníci a přednášející MoodleMoot.cz 2014 mohou získat odznak. Pro získání musíte splnit definované podmínky, které jsou stanoveny vydavatelem (tento portál, který bude odznak ověřovat).

účastník

Aktivní účastník konference MoodleMoot.cz 2014
Podmínky vydání:

  • účast na konferenci
  • registrace na portálu (zde) registrace na portálu (zde)
  • vyplnění dotazníku účastníka
Přednášející

Přednášející na konferenci MoodleMoot.cz 2014
Podmínky vydání:

  • účast na konferenci
  • registrace na portálu (zde)
výbor

Člen výboru konference MoodleMoot.cz 2014
Uděluje pořadatel.

sponzor

Sponzor konference MoodleMoot.cz 2014
Uděluje pořadatel.

workshop

Účastník workshopu před konferencí MoodleMoot.cz 2014
Podmínky vydání:

  • účast na workshopu
  • registrace na portálu (zde)
Partner

Partner konference MoodleMoot.cz 2014
Uděluje pořadatel.

Moodle pro mobilní zařízení

Od verze Moodle 2.6 není podporován motiv MyMobil. Vývojáři vytvořili nativní aplikace Moodle Mobile pro mobilní platformy Android a iPad. Lokalizaci do češtiny jsme realizovali nástrojem AMOS Moodle (Verze 1.3.4).

Aplikace s názvem Moodle Mobile je k dispozici zdarma na Google Play a Apple App Store.

IpadIpad2

Partneři

Mediální partneři konference

klub

Klub personalistů České republiky

Česká škola

Internetový portál Česká škola je zaměřen na základní a střední školství

hrnews

Informační portál HR News

Partnerské školy

mu

Metropolitní univerzita Praha

vfu

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

všb

VŠB-TU Ostrava

vut

VUTv Brně

EUNIS-CZ

Pořadatelé

PragoData

Pořadatelem je Certifikovaný Moodle Partner, který krátce po MoodleMoot.cz 2014 oslaví 5 let spolupráce v roli partnera Moodle Pty.

čzu

Spolupořadatelem je Česká zemědělská univerzita v Praze.

Výbory

výbor

Programový výbor

Organizační výbor

Předseda: Ing. Jaroslav Hindra, PragoData Consulting, s.r.o.

Pro autory

infoCall for Papers

Odeslání příspěvku

Zaslání příspěvku probíhá formou uložení do databáze Moodle. Po přihlášení se do systému konference autor vyplní požadované údaje, vloží příspěvek a odešle jej do systému. Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

wordŠablona pro plný příspěvek

wordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word. Pro tištěný sborník abstraktů se při odeslání příspěvku vyžaduje vyplnění názvu příspěvku, jména autorů, abstraktu příspěvku v přednášeném jazyce a klíčových slov v přednášeném jazyce a kontaktních informací. Autor příspěvku při odesílání poskytuje souhlas s publikací obsahu. Odeslání příspěvku - kliknutím na tento odkaz se Vám otevře databáze příspěvků, kde můžete přidat a odeslat svůj příspěvek. Pro vstup do databáze je nezbytný uživatelský účet do systému MoodleMoot.cz. Pokud jej ještě nemáte založený, systém Vám nabídne možnost založení účtu. Vytvoření nového účtu

Publikování přijatých příspěvků

Přijaté příspěvky představují výběr ze zaslaných příspěvků. Abstrakty plných příspěvků budou publikovány v tištěném sborníku abstraktů s ISBN. Plné příspěvky a prezentace budou publikovány na internetu. Alespoň jeden z autorů se musí na konferenci registrovat a zaplatit vložné.

Přijímány jsou příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Tlumočení není zajištěno.

Příspěvky Příspěvky konference