Program workshopů

A - LMS Moodle 2.7 pro administrátory začátečníky

LMS Moodle 2.7 pro administrátory začátečníky

Cílem kurzu je naučit správce instalovat a spravovat LMS Moodle na základní úrovni a zajistit standardní běh a údržbu systému.

Účastníci vzdělávacího programu si prakticky osvojí:

 • instalace systému
 • kompletní správu uživatelů – vytvoření uživatelského účtu, aktualizace účtů, hromadné importy, blokace uživatelů, volba přihlašovacích postupů,
 • nastavení autentizace pomocí externí autority, (LDAP)
 • přiřazování a úprava rolí, definice nových rolí, práce s oprávněními,
 • repository a portfolia, nastavení a použití,
 • tvorba kurzů, správa kategorií kurzů,
 • nastavení záloh systému,
 • práci s jazykovými balíčky, úpravu lokalizace,
 • volbu motivů, nastavení a customizace systému,
 • generování protokolů a sestav,
 • zabezpečení systému.

Důležitou součástí kurzu jsou i způsoby komunikace mezi správci a ostatními uživateli LMS Moodle.

Dotace: 4 vyučovací hodiny práce v počítačové učebně