Program workshopů

U1 - LMS Moodle 2.7 pro učitele začátečníky

LMS Moodle 2.7 pro učitele začátečníky

Cílem kurzu je naučit uživatele v roli učitel prakticky využívat LMS Moodle pro doplnění prezenčního vyučování ve školách. Během kurzu se účastníci naučí ovládat jednotlivé nástroje LMS Moodle na základní úrovni a získají elektronické výukové materiály pro své další studium. 

V úvodu se účastníci seznámí se základní terminologií a s používáním systému z hlediska studenta, osvojí si terminologii e-learningu a získají obecné informace o historii a vlastnostech virtuálního výukového prostředí Moodle. Prakticky si osvojí

  • možnosti přihlášení do systému, základní orientaci v prostředí před vstupem do kurzu, práci s postranními bloky z pozice studenta,
  • zápis do kurzu a orientaci v něm, odevzdání úkolu.

V další části školení bude účastníkům přidělena ve vlastním kurzu role učitele. Účastníci prakticky zvládnou:

  • založení a nastavení kurzu, jeho správu,
  • pracovat s editorem Moodlu
  • vkládat obrázky a audiovizuální soubor,
  • tvořit studijní materiály, zakládat moduly (kniha, úkol),
  • vytvářet a spravovat úkoly.

Dotace: 4 vyučovací hodiny práce v počítačové učebně