Program workshopů

U3 - Efektivní využití zpětnovazebních prvků v LMS Moodle

Efektivní využití zpětnovazebních prvků v LMS Moodle

Cílem kurzu je naučit uživatele v roli učitel prakticky využívat LMS Moodle pro efektivní hodnocení studentů s využitím elektronického vzdělávání. Během kurzu se účastníci naučí využívat nástroje LMS Moodle hodnocení. 

Účastníci vzdělávacího programu si prakticky osvojí témata:

  • nastavení známek, škál a slovních známek,
  • očekávané výstupy,
  • zpětná vazba a možnosti Moodle v hodnocení studenta,
  • pokročilé metody hodnocení úkolů a workshopů,
  • spolupráce studentů na společných úkolech,
  • známky a kategorie známek v kurzu,
  • tvorba výsledného hodnocení kurzu dle požadavku (váha známek, metody výpočtu).

Dotace: 4 vyučovací hodiny práce v počítačové učebně