MoodleMoot.cz 2014

Poplatky

 peníze  Přejít na registraci

Včasné vložné do
11. května 2014
Vložné
Měna EUR
zahraniční
účastníci
EUR
zahraniční
účastníci
Základní vložné 1 490 Kč 70 EUR  2 100 Kč 100 EUR
Studenti *) 290 Kč 14 EUR  390 Kč 18 EUR
Dílny/kurzy pro pedagogy, základní vložné **) 1 490 Kč 70 EUR 1 900 Kč 90 EUR
Dílna/kurz pro administrátory, základní vložné **) 2 190 Kč 95 EUR 2 450 Kč 110 EUR
Dílny/kurzy pro pedagogy, studenti ***) 1 250 Kč 60 EUR 1 700 Kč 80 EUR 
Dílna/kurz pro administrátory, studenti ***) 2 000 Kč 90 EUR 2 380 Kč 105 EUR 

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Poplatek ve výši „včasného vložného“ je podmíněn registrací a platbou připsanou na účet do konce termínu včasného vložného.

Vložné zahrnuje účast na přednáškách a prezentacích obou dnů konference, tištěný sborník abstraktů, drobné občerstvení v průběhu konference a účast na společenském večeru.

(*) Studentské vložné zahrnuje účast na přednáškách a prezentacích konference a tištěný sborník abstraktů.

(**) Účast na dílnách je oddělená akce. Vložné na dílny nezahrnuje účast na konferenci.

(***) Studentské vložné na dílnách jako oddělené akci