MoodleMoot.cz 2014

Termíny

důležitéDůležitá data:

Odeslání příspěvku k recenznímu řízení (nový termín!)

21. dubna 2104

Oznámení o přijetí příspěvku do sborníku

11. května 2014

Termín pro včasnou registraci

11. května 2014

Odeslání finálních tiskových verzí

25. května 2014

Konání konference

24. a 25. června 2014

Dílny konané v rámci konference

23. června 2014