MoodleMoot.cz 2014

Výbory

výbor

Programový výbor

 • Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
 • Ing. Josef Budík, CSc., Vysoká škola finanční a správní
 • PhDr. Bohumír Fiala, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.
 • Ing. Milan Hála, Soukromá vysoká škola ekonomických studií
 • RNDr. Bohumil Havel, PragoData Consulting, s.r.o.
 • PaedDr. Zuzana Horváthová, Ph.D., Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
 • Mgr. Nina Hrtoňová, Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
 • PhDr. David Mudrák, Ph.D., Moodle Pty
 • RNDr. Jiří Pazourek, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • MVDr. Matej Pospiech, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • PhDr. Lucie  Rohlíková, Ph.D., Fakulta pedagogická ZČU
 • Ing. Michal Sláma, VŠB-TU
 • Doc. Ing. Lubica Stuchlíková, Ph.D., Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 • PaedDr. Peter Švec, Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • PaedDr. Jana Vejvodová, CSc, Fakulta pedagogická ZČU
 • Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA, Vysoké učení technické v Brně

Organizační výbor

Předseda: Ing. Jaroslav Hindra, PragoData Consulting, s.r.o.

 • Ing. Petr Dvořák, Česká zemědělská univerzita
 • Ing. Václav Lohr, Ph.D., Česká zemědělská univerzita
 • Doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D., Česká zemědělská univerzita
 • Ing. Ladislav Žůrek, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Ing. Marek Kocan, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Mgr. Alena Zalejská, PragoData Consulting, s.r.o.