MoodleMoot.cz 2014

Conference Program

plánPříspěvky Contributions

Program konference včetně odkazů na příspěvky Conference Program

Zahájení Konec Program 24.6.2014
 ČZU  posluchárna TI - dopoledne, plenární sekce konference
 
8:30 9:30 Registrace
9:30 9:50 Zahájení konference, úvodní slova
9:40 9:50 Martin Dougiamas
9:50 10:05 Petr Vyhnánek
     E-learning na MUP
10:05 10:25 David Mudrák
    Moodleleaks - novinky ze zákulisí vývoje Moodle
10:25 10:55 Marek Kocan
    Osamocený Moodle nestačí
10:55 11:25 Přestávka 
11:25 11:55 David Mudrák
    Údržba vlastní distribuce Moodle
11:55 12:10 Marek Kocan
    MojeID a Moodle
12:10 12:40 Bohumil Havel
    Budeme si hrát nebo se učit? Obojí!
12:40 14:00 Polední přestávka
Sekce 1 -  ČZU  posluchárna TI - odpoledne
14:00 14:20 Zuzana Horváthová,  Josef Abrhám
    E-learning jako jeden z předpokladů na zlepšení vztahu studenta ke studiu
14:20 14:50 Martin Komenda, Čestmír Štuka, Martin Vejražka, Patricia Martinková, Jan Trnka
    Moderní trendy v problematice testování
14:50 15:20 Miroslav Babinský
  Didaktické testy a ich vyhodnotenie v Moodle
15:20 15:50 Přestávka 
15:50 16:10 Tomáš Langer
    Evidence hodnocení studentů aneb jak nepočítat se vším
16:10 16:30 Václav Friedrich, Pavel Hradecký
    Výuka statistiky v Moodle - zkušenosti a možnosti
16:30 16:50 Jakub Trojan, Jan Trávníček
    Nástroje umožňující kolaborativní práci v LMS Moodle a jejich adaptace v univerzitním prostředí
16:50 17:10 Jan Trávníček, Jakub Trojan
    E-learning bez pozlátka: překážky a neporozumění
17:30 17:50 Feberová Jitka 
    Moodle na UK
Sekce 2 - odpoledne
14:00 14:20 Radka Juříčková, Gabriela Chudašová
    Role motivace při optimalizaci výuky cizích jazyků prostřednictvím e-learningových forem výuky
14:20 14:40 Linda Pospíšilová
    Mahoodle a Mahara jako osobní učební prostředí každého z nás
14:40 15:00 Pavel Brebera, Linda Pospíšilová
    Digitální odznaky jako organizační princip kurzu v LMS Moodle
15:00 15:20 Jan Meca
    Internetová škola
15:20 15:45 Přestávka 
15:45 16:15 Nina Hrtoňová, Pavel Krejčí, Václav Lorenc, Tamara Váňová, Anna Winklerová
    Nestandardní moduly pro LMS Moodle
16:15 16:35 David Pačes
    LMS Moodle jako celoškolský e-learningový systém na VUT v Brně - osmileté zkušenosti
16:35 16:55 Jiří  Pazourek
    Jak se daří výuce chemie v Moodle
16:55 17:15 Jiří  Pazourek
    Zápočtové a zkouškové testy v Moodle v reálném čase
17:15 17:45 Klára Císařová, Igor Kopetschke
    Advanced Learning Space a jeho nové možnosti
19:00 Společenský večer konference MoodleMoot.cz
Zahájení Konec Program 25.6.2014
 ČZU  posluchárna TI - dopoledne, plenární sekce konference
9:00 9:20 Tomáš Kotouč
    Propojení Moodle a informačního systému studijní agendy IS/STAG
9:20 9:50 Igor Kopetschke, Klára Císařová
  Moodle to sluší v partě i na mobilních platformách
9:50 10:10 Mária Burianová, Milan Turčáni
    LMS Moodle - nástroj na podporu zvyšovania kvality vzdelávania
10:10 10:30 Irena Reimannová
    Modul Workshop ve výuce akademického psaní v anglickém jazyce
10:30 11:00 Přestávka
11:00 11:20 Lilla Koreňová
  Blended learning v ďaľšom vzdelávaní učiteľov matematiky a študentov učitelského štúdia FMFI UK v Bratislave
11:20 11:40 Bohumír Fiala
    Účastníci online vzdělávání z pohledu typologie Ned Hermana
11:40 12:00 Petr Sudický, Libor Juhaňák, Lenka Beláňová, Filip Benčo
    Galerie FF MU: Modul pro správu a prezentaci obrazových a video materiálů v kurzech
12:00 12:10 Závěr konference