Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...30   ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
21 February 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Bohumil Havel

(Bohuš Havel)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
PragoData Consulting, s.r.o.
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: bohumil.havel@pragodata.cz
Adresa:
Address:

PragoData consulting, s.r.o.
Vranovská 61, 614 00 Brno

Web:
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Budeme si hrát nebo se učit? Obojí!
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Příspěvek se zabývá fenoménem zvaným gamifikace e-learningu.

Autor se inspiroval pohledem na herní motivační prvky, které rozebere z pohledu možností Moodle. Klasifikace "hráčů" se zdá nepraktická, ale není (zatím) k dispozici jiný pohled.

Motivace je prvek, který se liší také podle cílové skupiny studentů. Základem je zapojení studentů do učení.

Přeložený materiál.

Klíčová slova:
Keywords:

Moodle, motivace, gamifikace, odznaky, zapojení

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The paper deals with the phenomenon of  e-learning gamificatin.

The author was inspired view of game motivating elements that break down from the perspective of opportunities Moodle. Classification of "players" seems impractical, but not (yet) available different view.

Motivation is an element that differ according to the target group of students. The basis of the students' engagement in learning.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

Moodle, motivation, gamification, badges, engagement

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Prezentace:
Presentation:
Powerpoint presentation Budeme si hrát nebo se učit MM2014.pptx
Příspěvek konference:
Paper:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...30   ()