Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...30   ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
18 April 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Pavel Brebera, Linda Pospíšilová

(Pavel Brebera)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Univerzita Pardubice
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: pavel.brebera@upce.cz
Adresa:
Address:
Web:
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Digitální odznaky jako organizační princip kurzu v LMS Moodle
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Cílem příspěvku je prezentace úvodní fáze pilotního projektu zaměřeného na využívání digitálních odznaků, tzv. Badges ve výuce cizích jazyků na Univerzitě Pardubice. Nástroj Badges poskytuje v LMS Moodle velmi účinný organizační princip kurzu, vedle toho slouží jako prostředek pro dosažení vyšší zaangažovanosti studentů na jejich procesu učení a poskytuje studentům žádoucí podporu prostřednictvím vizualizace dílčích kroků. Zároveň je zde nastíněn potenciál tohoto nástroje v oblasti identifikace dosažených dovedností studenta pro potřeby sebeprezentace v profesním životopisu.

Klíčová slova:
Keywords:

LMS Moodle, digitální odznaky, odborný cizí jazyk, profesní životopis

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The aim of the paper is to present the initial phase of the pilot project focused
on the use of digital badges in the context of foreign language teaching at the
University of Pardubice. The LMS Moodle tool called Badges seems to be a very powerful organizing principle of the course. Additionally, this tool serves as a means of increasing student commitment in the learning process and provides students with appropriate support through task visualisation. At the same time, the paper attempts to outline the potential of Badges in the identification of acquired skills for the purpose of the students’ self-presentation in their professional Résumé.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

LMS Moodle, digital badges, Language for Specific Purposes, professional Résumé

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word document MoodleMootCZ2014_brebera_pospisilova_final.docx
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...30   ()