Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()  1 ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...30   ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
19 April 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Zuzana Horváthová,  Josef Abrhám

(Zuzana Horváthová)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Metropolitní univerzita Praha
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: horvathova@mup.cz
Adresa:
Address:

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.

Dubečská 900/ 10

100 31 Praha 10 - Strašnice

Web: http://www.mup.cz
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
E-learning jako jeden z předpokladů na zlepšení vztahu studenta ke studiu
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Mezinárodní výzkum PISA je zaměřený na sledování gramotnosti dnešních mladých lidí a také se zabývá i zkoumáním psychologických faktorů, které mají přímý vliv na studium a celkové klima školy.

Z toho důvodu byl vytvořen i výzkum u 15. letých mladých lidí, kde cílem výzkumu bylo zjistit, jestli má vliv rodiny, pohlaví a průměru z vysvědčení na celkový vztah studenta ke škole a sociální klíma třídy. Dále jsme tímto průzkumem chtěli zjistit, zda moderní formy vzdělávání, mezi které neodmyslitelně patří i e-learning, mají také vliv na celkovou motivaci vzdělávat se.

Klíčová slova:
Keywords:

modernizace vzdělávání, e-learning, motivace, vztah žáka ke škole, sebedůvěra.

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

PISA is an international research focused on monitoring literacy of young people today, and is also engaged in examining the psychological factors that have a direct impact on learning and overall school climate.
For this reason it was created and Research at the 15th aged young people, where the aim of the research was to determine whether the influence of family, gender and diameter of the certificate on the total student relationship to school climate and social class. Furthermore, this research we wanted to find out whether modern forms of education, which inherently includes e-learning, also have an impact on the overall motivation to learn.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

modernization of education, e-learning, motivation, relationship pupil to school, self-confidence.

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Univerzity/Universities
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Prezentace:
Presentation:
Powerpoint slideshow Horváthová, Abrhám.ppsx
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Horváthová, Abrhám.docx
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page: ()  1 ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...30   ()