Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()  1 ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 ...30   ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
19 April 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

David Pačes

(David Pačes)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Vysoké učení technické v Brně
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: paces@ro.vutbr.cz
Adresa:
Address:

Vysoké učení technické v Brně

Antonínská 548/1

601 90 Brno

Web: http://www.vutbr.cz
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
LMS Moodle jako celoškolský e-learningový systém na VUT v Brně – osmileté zkušenosti
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Cílem příspěvku je představit rozsáhlý projekt nasazení LMS Moodle jako celoškolského e-learningového systému na VUT v Brně, které se počtem studentů řadí mezi největší vysoké školy v České republice. V příspěvku je zmíněn projekt výběru vhodného celoškolského LMS a je popsán následný proces integrace LMS Moodle s IS VUT včetně technického řešení. V další části se příspěvek zaměřuje na historii, vývoj a současný stav využití systému Moodle. Zmiňuje se také o dalších realizovaných e-learningových projektech a v závěru jsou nastíněny vize a plány budoucího rozvoje systému.

Klíčová slova:
Keywords:

VUT, Moodle, IS VUT, integrace, technické řešení, projekty

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The paper presents an extensive project focused on using Moodle as an e-learning system at Brno University of Technology, one of the biggest universities in the Czech Republic. It summarizes the process of choosing a suitable learning management system to meet the requirements of the entire university, and describes its integration into the BUT information system. It gives brief information on the technical solution, too. The following part of the paper deals with history, progress and the present state of usage. Other realized e-learning projects are mentioned, too. Finally, the visions and plans for the future development of the system are outlined.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

BUT, Moodle, IS BUT, integration, technical solution, projects

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word document MoodleMoot.cz_2014_Pačes.doc
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page: ()  1 ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 ...30   ()