Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()  1 ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 ...30   ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
21 April 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Petr Sudický, Libor Juhaňák, Lenka Beláňová, Filip Benčo

(Petr Sudický)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Země:
Country:
Czech Republic
E-mail: elf@phil.muni.cz
Adresa:
Address:

Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Web: http://elf.phil.muni.cz
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Galerie FF MU: Modul pro správu a prezentaci obrazových a video materiálů v kurzech
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Přestože obrazové a video materiály tvoří významnou složku e-learningových kurzů, komplexní řešení v podobě modulu, který by nabízel správu a prezentaci těchto digitálních artefaktů, zatím v Moodlu převážně chybí. Moduly v oficiální databázi určené k těmto účelům jsou buďto příliš jednoduché, nebo postrádají dlouhodobou podporu vývojářů.

Vzhledem k této situaci se Kancelář e-learningu FF MU rozhodla přistoupit k vytvoření zcela nového modulu, který by doplnil chybějící funkcionalitu Moodlu. Tento modul je určen pro správu, editaci a prezentaci obrázků a video souborů v komplexním prostředí přímo v rámci kurzu. Obrázky v Galerii mohou být zobrazeny v několika volitelných velikostech a zároveň je možné ke každému jednotlivě vkládat komentáře nebo souborové přílohy. Pro zrychlení práce s Galerií a pro zlepšení vzhledu kurzu existuje i možnost zobrazit si v rámci hlavní strany interaktivní pás miniatur všech vložených obrázků. Celé rozhraní je navíc připraveno i pro scénáře, kdy studenti mají vkládat vlastní obrázky přímo do Galerie, a to v rámci možnosti přenastavení uživatelských rolí.

Poster představí hlavní funkce a vzhled rozhraní modulu Galerie včetně volitelných uživatelských nastavení. Vedle toho ukážeme možnosti zapojení modulu v rámci celého kurzu a nastíníme plán dalšího vývoje modulu.

Klíčová slova:
Keywords:

Moodle, moduly, studijní materiály, obrázky, video

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Poznámka:
Comments:

Jako preferovanou veriantu prezentace bychom volili POSTER, nikde však nebyla možnost toto vybrat.

Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page: ()  1 ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 ...30   ()