Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()  1 ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 ...30   ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
21 April 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Jiří Pazourek

(Jiří  Pazourek)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Ústav chemických léčiv, FaF VFU Brno
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: pazourekj@vfu.cz
Adresa:
Address:

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Web:
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Jak se daří výuce chemie v Moodle
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Při výuce chemie na Farmaceutické fakultě VFU Brno využíváme Moodle poslední čtyři roky velmi intenzivně. Při tvorbě testů z chemie, kde se vyskytují vzorce organických sloučenin, nás neuspokojovaly základní možnosti testových úloh (nejfrekventovanější MCQ a cloze). Začali jsme tedy využívat „Pattern match with JME editor“, která překonává pasivní výběr z omezeného počtu nabídnutých vzorců (např. ve formě obrázků) a studentovi umožňuje v intuitivním prostředí jako odpověď tvořit přímo chemický vzorec v grafické formě. Testová úloha je postavena na editoru JME od Petera Ertla, který je JAVA apletem, což přináší jisté problémy. Počítače je např. nutno udržovat v patřičné konfiguraci, tj. omezovat automatické aktualizace JAVA.

 

Klíčová slova:
Keywords:

MOODLE, chemické vzorce, test, Pattern match with JME editor

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Teaching chemistry at Faculty of Pharmacy, VFU Brno we have been utilizing Moodle quite extensively for the last four years. Creating Moodle quizes where formulae of organic compounds appear, we considered the basic types of questions (most frequently used is MCQ and cloze) not sufficient. Therefore, we started to use “Pattern match with JME editor”. This type of questions overcomes a student’s passive choice from several chemical formulae (e.g. as images) and enables to create a chemical formula as an answer in a graphical form under intuitive environment. The question type is based on a JME editor by Peter Ertl (a JAVA applet), which brings certain problems. For example, computers should be kept properly configured, i.e. they should be prevented from automatic JAVA-updates.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

MOODLE, quiz, chemical formulae, Pattern match with JME editor

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Univerzity/Universities
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Prezentace:
Presentation:
Word document sborník abstrakt 2014 pazourek1.docx
Příspěvek konference:
Paper:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page: ()  1 ...  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 ...30   ()