Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()  1 ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
24 April 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Jiří Pazourek

(Jiří  Pazourek)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
ÚCHL, Farmaceutická fakulta, VFU Brno
Země:
Country:
Czech Republic
E-mail: pazourekj@vfu.cz
Adresa:
Address:

Ústav chemických léčiv,
Farmaceutická fakulta,
VFU Brno,
Palackého 1-3,
612 42 Brno

Web:
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Zápočtové a zkouškové testy v Moodle v reálném čase
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Při výuce chemie a statistiky na Farmaceutické fakultě VFU Brno využíváme Moodle poslední čtyři roky velmi intenzivně. I když primárním úkolem Moodle je proces získávání vědomostí studenty, systém vysokoškolského vzdělávání se neobejde bez hodnotících aktivit, tj. zápočtů a zkoušek. V případě, že se jedná o písemný zápočet či zkoušku, lze s výhodou použít testy Moodle. Skládání zápočtů a zkoušek touto formou přímo u počítače (v reálném čase) však vykazuje určitá specifika, která jsou obsahem tohoto příspěvku.

Klíčová slova:
Keywords:

MOODLE, započtové a zkouškové testy v reálném čase

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Teaching chemistry and statistics at Faculty of Pharmacy, VFU Brno we have been utilizing Moodle quite extensively for the last four years. Although the primary goal of Moodle is process of gaining knowledge by students, the system of university education does contain some rating elements like grade or examination tests. If the examinations are written, Moodle quizes can be very helpful. The process of examination this way (examinations at a computer), however, exhibits specific challenges, that is the content of this contribution.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

MOODLE, real-time grade and examination quizes

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Univerzity/Universities
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Prezentace:
Presentation:
Word document sborník abstrakt 2014 pazourek2.docx
Příspěvek konference:
Paper:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page: ()  1 ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ()