Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()  1 ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
28 April 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Mária Burianová

Milan Turčáni

(Mária Burianová)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
UKF Nitra
Země:
Country:
Slovakia
E-mail: mburianova@ukf.sk
Adresa:
Address:

Trieda A. Hlinku

949 01 Nitra

Web: http://www.ki.fpv.ukf.sk/
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
LMS Moodle - nástroj na podporu zvyšovania kvality vzdelávania
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Slovenština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Príspevok je zameraný na tému podpory vzdelávania, ktorá využíva platformu LMS Moodle. V úvodnej časti sa nachádza analýza súčasného stavu, zameraná na spôsoby zvyšovania kvality vzdelávania. Ďalej je uvedené hodnotenie metód a foriem vzdelávania, ktoré pedagógovia aplikujú v súčasnej praxi a ktoré smerujú k inovácii a efektivizácii vysokoškolského vzdelávania. V druhej časti príspevku sa nachádzajú výsledky prieskumu, získané od študentov dennej formy vzdelávania jednoodborového štúdia Aplikovaná informatika, študentov/učiteľov z praxe v rozširujúcej forme štúdia predmetu Informatika a študentov dennej formy štúdia jednoodborových predmetov z katedier Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na priložených grafoch je možné pozorovať rozdiely názorov jednotlivých skupín študentov a ich hodnotenia, v rámci zavádzania podpory e-learningu prostredníctvom rozšírenej ponuky aktivít LMS Moodle.

Klíčová slova:
Keywords:

zvyšovanie kvality vzdelávania, bakalárske práce

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Univerzity/Universities
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Prispevok_burianova
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page: ()  1 ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ()