Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()  1 ...  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
30 April 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Irena Reimannová

(Irena Reimannová)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Univerzita Pardubice, FF, KAA
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: irena.reimannova@upce.cz
Adresa:
Address:

Studentská 84, 532 10 Pardubice

Web:
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Modul Workshop ve výuce akademického psaní v anglickém jazyce
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Příspěvek prezentuje možnosti modulu Workshop v Moodle a zkušenost s jejich reálným využitím v rámci kurzu rozvíjejícího dovednosti akademického psaní v cizím jazyce, angličtině. Tento modul nabízí kromě jiného poměrně různorodé možnosti vzájemného hodnocení studentů, a proto se jeví jako vhodný nástroj umožňující rozvoj dovedností nezbytných nejenom pro písemné vyjadřování v akademickém jazyce, ale v obecnější rovině zejména jako nástroj vhodně podporující rozvoj strategií a technik celoživotního učení. Hodnocení funkce modulu v příslušném kurzu a analýza jeho výhod a nevýhod poskytuje východiska pro další integrování tohoto modulu do výuky prostřednictvím Moodle.

Klíčová slova:
Keywords:

modul Workshop, cizí jazyk - angličtina, akademické psaní, strategie a techniky celoživotního učení

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The paper presents module Workshop and expericence with its use in the course developing academic writing skills in English as a foreign language. Besides others, the module offers a variety of options supporting peer evaluation of students. Therefore it can be viewed as a tool suitable not only for the development of academic writing skills, but in general also as a tool efficiently supporting the development of lifelong-learning strategies and techniques. The evaluation of the module function in the course and analysis of its advantages and disadvantages serve as a background for further integration of the module into Moodle courses. 

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

module Workshop, English as a foreign language, academic writing, strategies and techniques of lifelong learning

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Prezentace:
Presentation:
Powerpoint presentation moodle_pres.ppt
Příspěvek konference:
Paper:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page: ()  1 ...  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ()