Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()  1 ...  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
14 May 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Nina Hrtoňová, Pavel Krejčí, Václav Lorenc, Tamara Váňová, Anna Winklerová

(Nina Hrtoňová)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: nina@ics.muni.cz
Adresa:
Address:

ÚVT MU

Botanická 68a

Brno

602 00

Web:
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Nestandardní moduly pro LMS Moodle
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

První část příspěvku poskytuje základní obecné informace o nestandardních modulech LMS Moodle. Za nestandardní moduly považujeme jakékoli doplňkové moduly Moodlu, které nejsou součástí standardní instalace. Tyto moduly díky otevřené architektuře Moodlu umožňují velice jednoduše přidávat nové typy činností, informační postranní bloky a další funkce do instalace.

Druhá část příspěvku se zaměřuje na popis 3 nových modulů, které byly vytvořeny ve spolupráci Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity a PragoData Consulting s.r.o. Jejich cílem je zjednodušení uživatelské podpory a zefektivnění procvičování.

Příspěvek také shrnuje osobní zkušenosti a doporučení ohledně nasazování a používání nestandardních modulů LMS Moodle. Je určen učitelům, kteří hledají nové možnosti pro e-learningové kurzy, a zejména pak začínajícím administrátorům, kteří se snaží s omezenými prostředky udržet dlouhodobě fungující instalaci Moodlu.

Klíčová slova:
Keywords:

nestandardní moduly, uživatelská podpora, import uživatelů, testování, zpětná vazba

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Administrátoři, správci/Administrator
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Poznámka:
Comments:

Do programu 24.6.

Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page: ()  1 ...  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ()