Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()  1 ...  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
3 June 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Klára Císařová

Igor Kopetschke

(Klára Císařová)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
TUL - Technická univerzita v Liberci
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: klara.cisarova@tul.cz
Adresa:
Address:

Studentská 2

461 17 Liberec 1

Web: http://www.fm.tul.cz
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Advanced Learning Space a jeho nové možnosti
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Výsledky, které představuje tento článek, vznikaly postupně od roku 2008 s podporou dvou evropských projektů a podporou vlastní univerzity. Jeden projekt má název  Advanced Learning Space a druhý Rovné příležitosti. Řešitelský tým v této době vybudoval komplexní systém podporující vzdělávání e-learningovým portálem integrujícím co nejvíce možných služeb, které student potřebuje.

Zajímavý je rozsah a různorodost implementované e-learningové podpory, speciální podpora studentů s  handicapem a studentů distančního studia. Podařilo se vybudovat systémy pro automatické pořizování záznamů přednášek ve speciálním formátu richmedií s takřka okamžitou možností publikace live záznamu na e-learningovém portále ALS. Po skončení přednášky má pedagog na e-learningovém portále svoji přednášku ihned k dispozici a sám rozhodne o její prezentaci v příslušném kurzu. Dlouhé přednášky nyní často nahrazuje několik kratších nahrávek. Inspirovali jsme se zkušenostmi s kurzy typu MOOC, protože tento formát se při studiu významně osvědčil. Pořizování záznamů a jejich dostupnost na e-learningovém portále je činnost výjimečná rozsahem a automatizací celého procesu. Cesta od přednášky v posluchárně až po doručení přednášky studentovi na jeho PC je plně automatická. Portál respektuje speciální potřeby studentů s handicapem. Například pro slabozraké je e-learning upravený a ozvučený, zvuková stopa přednášky je dostupná ve více formátech. Vybrané materiály se digitalizují a diky speciálnímu SW si texty mohou přečíst i studenti těžkou zrakovou vadou. Pro tělesně handicapované jsme bezbariérovou univerzitou a komplexním řešením ALS dáváme rovné příležitosti všem studentům. Navíc na jednotlivých serverech, kde spravujeme e-learningové materiály, máme k dispozici zajímavá data o tom, jaká je studentova „cesta“ vzdělávacím prostorem.  V současnosti jsou právě tyto data předmětem hlubších analýz. Potvrzuje se, že nejvyšší aktivitu vykazují studenti s handicapem, studenti distančního studia a vynikající studenti.

Klíčová slova:
Keywords:

Moodle, MediaSite, handicap, stream, richmedia, e-learning

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Manažeři vzdělávání/Manager
Školy/School
Univerzity/Universities
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word document klara_prispevek_final.doc
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page: ()  1 ...  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ()