Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...30   ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
24 March 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Miroslav Babinský

(Miroslav Babinsky)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Země:
Country:
Slovensko
E-mail: miroslav.babinsky@stuba.sk
Adresa:
Address:

Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Slovensko

Web: http://www.stuba.sk
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Didaktické testy a ich vyhodnotenie v Moodle
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Slovenština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Je možné spravodlivé hodnotenie študentov len pomocou zatvorených testov multiple choice? Koľko musí mať test otázok a každá otázka volieb aby bolo možné odhaliť náhodné uhádnutie? Okrem toho, že test musí byť dobre zostavený (s príťažlivými distraktormi) máme možnosť zaviesť v Moodle direktívne alebo kooperatívne metódy vyhodnocovania (bodovania). Direktívne metódy môžu napríklad spočívať v  komplikovaných otázkach s viacerými správnymi voľbami (MC-MR) a negatívnym skórovaním. Za kooperatívnu metódu považujeme napríklad Confidence-Based Marking. Neexistuje optimálny univerzálny systém hodnotenia vhodný pre všetky okolnosti testovania. Ako najdôležitejšie odporúčame vybrať metódu podľa účelu hodnotenia, tak aby boli využité direktívne alebo kooperatívne možnosti odradenia od hádania správnych odpovedí. Určite sa prihovárame za kombinovanie rôznych typov otázok a aj využitie otázok typu MC-MR s negatívnym skórovaním. 

Klíčová slova:
Keywords:

Vyhodnocovanie testov, kvízov

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Is there a fair way to evaluate students by multiple choice (MC) quizzes? How many questions and options have to be included. Sure that the quiz must be well prepared ​​(with attractive distractor) but there is an opportunity in Moodle to use prescriptive or cooperative assessment methods of scoring. Prescriptive methods may for example be to use many hard question with multiple responses and negative scoring systems. An example of the cooperative approach is Confidence-Based Marking. There is no optimal universal scoring system suitable for all circumstances of testing. We recommend to choose the method according to the purpose of evaluation, to use prescriptive or cooperative method to discourage guessing.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

MOODLE, quiz, multiple choice, random guess, Formula scoring, negative scoring, Confidence-Based Marking

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Školy/School
Univerzity/Universities
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
PDF document BabinskyMMootCzV4.pdf
Poznámka:
Comments:

Príspevok (paper) je dlhší ako požadovaných 6. AK mi dáte priestor môžem ho predniesť aj ako 30 minutovy. Mam pripraveny este jeden o použití XML v Moodle feedbacks, glossaries a tests...

Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...30   ()