Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...30   ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
7 April 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Ing. Tomáš Langer

(Tomáš Langer)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Země:
Country:
Czech Republic
E-mail: tom.langer@centrum.cz
Adresa:
Address:

nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Web: http://www.linkedin.com/in/tomaslanger
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Evidence hodnocení studentů aneb jak nepočítat se vším
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Evidence známek v Moodle je základní součástí systému vystavěnou tak, aby pokryla co nejširší množinu způsobů hodnocení studentů. Koncepty, které používá, ale nemusí odpovídat kategoriím, v nichž pedagogové přemýšlí při tvorbě aktivit s různou mírou povinnosti pro studenty. Článek popisuje aplikaci funkce „Extra bodový zisk“, která pedagogům umožní třídit úlohy do hodnotících kategorií od předpokladů připuštění ke zkoušce, přes úlohy vstupující do známky, až k úlohám bonusovým či zcela dobrovolným. Vše se záměrem, aby měl pedagog veškeré aktivity přístupné v přehledu známek a zároveň se jen z části z nich korektně počítala souhrnná známka za celý kurz.

Klíčová slova:
Keywords:

LMS Moodle, hodnocení, extra bodový zisk

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Grader report is a fundamental component of the LMS Moodle built to cover most of thinkable types of grading mechanics. However, concepts used in the grader report needn’t correspond to the categories teachers use, when designing activities with varying extent to which they are compulsory to the students. The article describes the application of the “Extra credit” function, which allows teachers to sort activities into grading categories ranging from exam prerequisites and graded activities to the bonus and voluntary ones. The aim is to make all activities accessible for the teacher in the grader report, but use only some of them for correct calculation of the course total at the same time.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

LMS Moodle, grading, extra credit

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Prezentace:
Presentation:
Powerpoint presentation T.Langer - prezentace.pptx
Příspěvek konference:
Paper:
PDF document T.Langer - Evidence hodnocení studentů aneb jak nepočítat se vším.pdf
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...30   ()