Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()  1 ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 ...30   ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
22 April 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Martin Komenda, Čestmír Štuka, Martin Vejražka, Patricia Martinková, Jan Trnka

(Martin Komenda)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Masarykova Univerzita
Země:
Country:
Czech Republic
E-mail: komenda@iba.muni.cz
Adresa:
Address:

Institut biostatistiky a analýz

Masarykova univerzita

Kamenice 126/3, Brno 625 00

Web: http://www.iba.muni.cz
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Moderní trendy v problematice testování
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Moderní metody hodnocení znalostí studentů patří v akademickém světě k velmi diskutovaným tématům. Standardizované testování umožňuje spravedlivě, prokazatelně a objektivně ohodnotit znalosti a dovednosti studentů. Primárním cílem příspěvku je formou souhrnné prezentace posílit povědomí o pedagogických kompetencích akademických pracovníků v oblasti konstrukce a následné analýzy testové agendy.

Testování znalostí jako takové je klíčovým momentem v procesu vzdělávání a hraje zásadní roli nejen pro jednotlivé vzdělávací instituce, ale i pro celou společnost. Často právě forma a obsah testu rozhoduje o tom, na které znalosti či dovednosti se student zaměří a naučí se je. Cyklus přípravy testové agendy zahrnuje plánování testu (blueprinting), typy otázek a jejich vytváření, oponenturu otázek, pilotování testu, standardizaci a normování testu a v neposlední řadě také realizaci, analýzu výsledků a hodnocení kvality testu.

Během prezentace se účastnící podrobně seznámí se způsoby hodnocení znalostí, přehledově budou rozebrány možnosti, které poskytuje písemné či elektronické zkoušení. Pozornost bude věnována samotné tvorbě testů a s důrazem na jednotlivé druhy položek, jejich výhody i rizika použití. Akcentovány budou nové formáty otázek, které umožňují zkoušet nejen izolovanou znalost faktů, ale i míru pochopení látky. V zorném poli však není jen tvorba otázek, ale i celý cyklus přípravy testu: stanovení cílů výuky a plánování testu, příprava položek, jejich oponování a pilotního odzkoušení, vyhodnocování kvality položek a celého testu, standardizace a převod výsledků testů do formy klasifikace. Pro přípravu kvalitních otázek a testů je nezbytná koordinovaná spolupráce týmu odborníků, jejichž vynaložený čas se promítá do prostředků vynaložených na položku. Zmíněny budou také vybrané softwarové nástroje pro testování a pro hodnocení kvality testů a jejich položek s ohledem na použitelnost v akademickém prostředí

Klíčová slova:
Keywords:

testování, blueprinting, typy otázek, pilotování, standardizace, analýza výsledků

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Univerzity/Universities
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Prezentace:
Presentation:
Powerpoint presentation 2014-moodlemoot-komenda-et-al.pptx
Příspěvek konference:
Paper:
Poznámka:
Comments:

1. den konference!

Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Comments

  • Václav FriedrichVáclav Friedrich - Tue, 24 Jun 2014, 3:22 PM
    Zajímavý příspěvek, ale příliš mne ničím novým neinspiroval. Ale ten kreslený vtip na konci je perfektní. Jsem alergický na termín "rovné podmínky" a tohle přesně vystihuje důvod, proč.
Page: ()  1 ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 ...30   ()