Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...30   ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
24 March 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Václav Friedrich

Pavel Hradecký

(Václav Friedrich)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Země:
Country:
Czech Republic
E-mail: vaclav.friedrich@vsb.cz
Adresa:
Address:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Sokolská 33

701 21  Ostrava

 

Web: http://www.ekf.vsb.cz/k151/cs/
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Výuka statistiky v Moodle - zkušenosti a možnosti (10 let s Moodlem na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava)
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Na ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava se Moodle ve výuce využívá již od roku 2004. O rok později vznikl na podporu elektronického vzdělávání při fakultě Institut inovace vzdělávání, který spravoval fakultní Moodle až do roku 2011 a zajišťoval vzdělávání pedagogů. V současné době je Moodle celouniverzitní e-learningovou platformou, která je spravována Oddělením informačních systémů. Tento příspěvek je souhrnem více než desetiletých zkušeností s výukou statistiky na této fakultě s podporou LMS Moodle.

Klíčová slova:
Keywords:

Moodle, ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Institut inovace vzdělávání, výuka statistiky

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The Faculty of Economics, VSB - TU Ostrava, uses Moodle in education since 2004. A year later the Innovation of Education Institute was found to support e-learning at the faculty. It had managed the faculty Moodle installation until 2011 and had provided the educational and training courses for teachers. Currently, the university Moodle platform is managed by the Department of Information Systems. This paper is a summary of more than ten years of experience in teaching statistics at this faculty supported by LMS Moodle.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

Moodle, Faculty of Economics, VSB - TU Ostrava, Innovation of Education Institute, teaching statistics

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Obecně/General
Školy/School
Univerzity/Universities
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Prezentace:
Presentation:
PDF document Prezentace MM2014 - FriHra.pdf
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Fri-Hra - příspěvek Moodle Moot 2014.docx
Poznámka:
Comments:

Děkujeme za schválení příspěvků a zařazení do programu. Program je kvalitní, příspěvky zajímavé, hlavně první odpoledne bude velký problém vybírat si mezi sekcemi. 

Těšíme se na konferenci i na kamarády, se kterými jsme se již dlouho neviděli - Vašek & Pavel.

Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...30   ()