Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...30   ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
24 March 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Jakub Trojan, Jan Trávníček

(Jakub Trojan)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: trojan@flkr.utb.cz
Adresa:
Address:

Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště

Web: http://www.flkr.utb.cz
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Nástroje umožňující kolaborativní práci v LMS Moodle a jejich adaptace v univerzitním prostředí
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Příspěvek reflektuje rostoucí zájem o learning management systémy (LMS) pramenící z jejich zvyšující se popularity a na příkladu univerzitního pracoviště demonstruje využití i mimo oblast pedagogického procesu. Právě nasazení LMS i do jiných než vzdělávacích oblastí sbližuje funkcionalitu s jinými systémy, které nejsou primárně pro vzdělávání určeny (např. redakční systémy, systémy pro správu projektů a kolaboraci uživatelů v reálném čase). Zohlednění modulů nesoucích prvky kolaborativní práce uživatelů pak upozorňuje na funkční přesahy a možnosti jejich využití při efektivní participaci sledující společný výstup při týmové práci. Případová studie demonstruje posun v používání LMS do roviny informačního systému fungujícího coby platforma pro síťování školských zařízení.

Klíčová slova:
Keywords:

kolaborativní práce, adaptace, participace, modularita, MOODLE

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The paper reflects the growing interest in learning management systems (LMS ) because of their increasing popularity. It demonstrates the use of LMS outside the educational process at university. Nowadays, LMS deployment to other areas of education results in converging functionality with other systems that are not designed primarily for education (eg, content management systems, project management and collaboration of users in real time). Modules carrying elements of the collaborative work of students / users then highlight the functional overlaps and their usefulness for effective participation following a common output in team work. Case Study demonstrates a shift in the use of LMS in the plane of the information system serving as a platform for networking educational institutions.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

collaborative work, adaptation, participation, modularity, MOODLE

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Prezentace:
Presentation:
PDF document TroTra_MoodleMoot_komprese.pdf
Příspěvek konference:
Paper:
Word document TroTra_MoodleMoot_final.docx
Poznámka:
Comments:

Pro otestování aktivních linků na aktivity v LMS je třeba být registrován na daném e-learningovém portálu. Při problémech mi neváhejte napsat:)

Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...30   ()