Conference Contributions

příspěvkyOceňte jednotlivé příspěvky!

Pod jednotlivými příspěvky je možnost vyjádřit váš názor!

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...30   ()

Příspěvky můžete komentovat a na konferenci hodnotit (jak se vám příspěvek líbil)

O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
24 March 2014
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Jan Trávníček, Jakub Trojan

(Jakub Trojan)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: jan.travnicek@lipka.cz
Adresa:
Address:

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky

Web: http://www.lipka.cz
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
E-learning bez pozlátka: překážky a neporozumění
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

O e-learningu smýšlí skepticky nezanedbatelný podíl cílových skupin. S využitím literatury a zkušeností ze školství, z neziskové a z korporátní sféry diskutujeme překážky jeho přijetí. K technologickým bariérám řadíme adaptaci na dynamiku sektoru, nároky na počítačovou gramotnost, kompatibilitu i spolehlivost a přeceňování technologií. Ze sociálních úskalí diskutujeme nevýhody virtuální interakce – např. absenci skupinové dynamiky a osobního setkávání, stereotyp rutinních činností, zdravotní a etické riziko, nesoulad s firemní kulturou a finanční náročnost. Řešením může být preference blended learningu na bázi svobodného software.

Klíčová slova:
Keywords:

e-learning, technologie, ICT, blended learning, bariéry

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The considerable part of the target groups is skeptical about the e-learning. We discuss obstacles to its adoption using literature and the experience of education, the non-profit and corporate sector. As technological barriers we understand adaptation to sector dynamics, the demands on computer literacy, compatibility and reliability and overestimation of technologies. The core of social difficulties are disadvantages of virtual interaction – such as the absence of group dynamics and personal meetings, the stereotype of routine activities, health and ethical risk, non-compliance with the corporate culture and financial requirements. The solution can be the blended learning based on open source solution.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

e-learning, technology, blended learning, barriers

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Obecně/General
Vývojáři kurzů/Course Developers
Manažeři vzdělávání/Manager
Školy/School
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Prezentace:
Presentation:
PDF document travnicek_trojan_MM2014.pdf
Příspěvek konference:
Paper:
Word document TraTro_MoodleMoot_final.docx
Poznámka:
Comments:

Prezentace bude dodána později.

Editovat Schválit  

Jak se vám příspěvek líbil

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...30   ()